مجتبی شاه علی

مجتبی شاه علیآلبوم های دیگر از این هنرمند
آخرین آهنگهای افزوده شده از این هنرمند

خواب دیدم

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۴۲

بی معطلی

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۱۹

زنده

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۳۴

هیچ جوری حق نداشتی

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۵۸

یه روزی

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۱۶

ممنون که بیخیالمی

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۴۰

قرن 21

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۲:۵۸

اوج پرواز

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۵۵

خواستنی

تک آهنگ های مجتبی شاه علی
رایگان
۳:۱۶
دیدگاه کاربران

محبوب ترینهای ماه گذشته
  چرا تنبک    همکاری    تماس با تنبک    درباره تنبک