تک آهنگ های خشایار لزومی

تک آهنگ های خشایار لزومی

خشایار لزومی

رایگان
سال نشر: ۱۳۹۴
آهنگ ها

شال بنفش

رایگان
۴:۰۷

نفس

رایگان
۳:۴۶

تقاص

رایگان
۳:۳۹

آخرین دیدار

رایگان
۴:۲۴

غریبه

رایگان
۳:۲۲

رابطه

رایگان
۴:۱۷

مهد تمدن

رایگان
۳:۰۵
دیدگاه کاربران

  چرا تنبک    همکاری    تماس با تنبک    درباره تنبک